Category Archives: مهارت ارتباط

گوش دادن فعال/ مهارت گوش دادن فعال بدون داشتن معلم برای ایجاد ارتباط موثر

مهارت گوش دادن - یک عکس از گوش

گوش دادن فعال مهارتی شگفت انگیز در ارتباط موثر گوش دادن فعال اساس گفتار و بیان است! اولین مهارتی که باید قبل از مهارت فن بیان و سخنوری برای ایجاد ارتباط موثر یاد بگیرید،مهارت گوش دادن است! حالا که متوجه شده اید چقدر صدا و بیان شما می تواند در ارتباطات و در نهایت در رسیدن […]